Tingimused

Matk24 e-poe üld- ja tellimistingimuseMatk24 e-poe üld- ja tellimistingimused
1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.matk24.ee (edaspidi Matk24 e-pood) omanik RELVAD OÜ vahel Matk24 e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Matk24 e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 RELVAD OÜ on õigustatud Matk24 e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.matk24.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.matk24.ee.  Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja RELVAD OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
2. Hinnad
2.1. Matk24 e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.
3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete toote juures klikkinud lingile „Lisa korvi“.
3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige nupule „Uuenda ostukorvi“. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „Edasi”. Teid suunatakse postiteenuse valimise leheküljele, kui olete sisestanud nõutavad andmed.
3.3. Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Edasi”. Teid suunatakse postiteenuse valimise leheküljele klikkige nupule „Edasi”. Teid suunatakse tellimuse kinnituse leheküljele.
3.4. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest RELVAD OÜ arvelduskontole.
4. Toodete eest tasumine
4.1. Toodete eest saate tasuda:
1) arvega – Klikkides tellimuse kinnituse leheküljel „Kinnita Tellimus“ – mille järel teile saadetakse meili peale tellimuskinnitus koos arvega. Arve saab tasuda internetipangas (DANSKEBANK AS EE683300332170710008).
4.2. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole 14 päeva jooksul ostusummat tasunud.
5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.5. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt valitud postiteenusega.
5.2. Tooted koos tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetatakse kohale vastavalt kohaletoimetamise teenuse valikule määratud tähtaja jooksul. Laosolevate kaupade tarne on Eesti piires üldjuhul 3-7 päeva.
5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine punktis 5.2. määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest RELVAD OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.5. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.
5.4. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.
5.5. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.
5.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. RELVAD OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.7. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@matk24.ee või RELVAD OÜ kontakttelefonile +37256972088.
5.8. Eesti Postiga saadetud tooted saadetakse Teie asukohajärgsesse postkontorisse, kust saadetakse Teile teade toote saabumisest.
5.9. Tooteid on võimalik kätte saada ka vastavalt kokkuleppele kontakteerudes meiega: tel. +372 56 97 20 88 või email info@matk24.ee või veebilehel kasutades Kontakt vormi.
6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete postitamist oma tellimus tühistada, saates Matk24 e-poe elektronposti aadressile info@matk24.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades RELVAD OÜ kontakttelefonil +372 56 97 20 88.
6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 15 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 15 päeva jooksul toode tagastada või välja vahetada muu toote vastu , saates Matk24 e-poe aadressile info@matk24.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga, oma arvelduskonto numbriga või helistades RELVAD OÜ kontakttelefonil +372 56 97 20 88. Tagastamisele ei kuulu asi, mis oli rikutud ostja tõttu.
6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa millest klient kannab toote tagasi saatmisega seotud kulutused. Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4., 6.5., 6.6. ja 6.7. sätestatud juhtudel.
6.4. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).
6.5. Matk24 e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu kliendilt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha võtta.
6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud (I) asjaoludest, mis ei ole tingitud RELVAD OÜ; ning (II) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on RELVAD OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab RELVAD OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja RELVAD OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.
7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
7.1. RELVAD OÜ ei vastuta:
1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest.
2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.
3) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
7.2. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode RELVAD OÜ kulul.
7.3. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
7.4. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.
7.5. Garantii ei kehti, kui matka asi on ise tehtud sisemisi modifikatsioone.
8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1. RELVAD OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate RELVAD OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. RELVAD OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida RELVAD OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist RELVAD OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
8.3. RELVAD OÜ ei vastuta müüdud toodete väärkäitlemise ja ohutusnõuete rikkumisest tekkinud kahju eest.
9. Muud tingimused
9.1. Kõiki Matk24 e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka RELVAD OÜ-l puudub neile juurdepääs.
9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
9.3. Teie ja RELVAD OÜ vahel seoses Matk24 e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
10. Diskleimer
10.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega. Puudused toodete piltidel ja toote informatsioonis ei saa olla vaidluste aluseks.
10.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab RELVAD OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.
10.3. Matk24 jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 500 EUR'i maksev matka asi on järsku müügis 50 EUR'iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.)
10.4. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib Matk24 e-poe toote infos esineda ebatäpsusi.
Antud juhtul Matk24 e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil +372 56 97 20 88.
10.5. Ilmselgetest vigadest toodete kirjelduses palume teatada meie klienditeeninduse telefonil: +372 56 97 20 88 või meie emaili aadressil: info@matk24.ee.